DOTACJE

PROJEKTY UE
MET Components Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. 

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa MET Components Sp. z o.o. Sp.k.” 

Realizowany w ramach: działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

      

  Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa

 MET COMPONENTS Sp. z o.o. Sp.k.” 

Realizowany w ramach: działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt dotyczy: wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA 57015(2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacja) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) [CV20] wynosi 270 779,40 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020r.- 30.09.2020r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

×

Koszyk